Untitled 2

Thời hạn chấp nhận giao kết hợp đồng

Câu hỏi: Tôi muốn tìm hiểu về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. Mong SB Law tư vấn giúp tôi.

Luật sư tư vấn: Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều 394 Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng:

“1. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Khi bên đề nghị không nêu rõ thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực nếu được thực hiện trong một thời hạn hợp lý.

  1. Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.
  2. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.”

          Như vậy, Bộ luật Dân sự năm 2015 đã quy định rất rõ về thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng như sau:

– Trường hợp giao kết hợp đồng bằng văn bản:

          + Trường hợp bên đề nghị giao kết có ấn định thời gian trả lời thì bên chấp nhận giao kết chỉ được trả lời trong thời hạn đó.

+ Trường hợp bên đề nghị giao kết không ấn định thời gian trả lời thì bên chấp nhận giao kết chỉ được trả lời trong một thời hạn hợp lý.

+ Trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan thì chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực trừ thỏa thuận khác.

– Trường hợp các bên giao kết trực tiếp (bằng lời nói, điện thoại, phương tiện khác): bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận về thời hạn trả lời.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Hợp đồng cho thuê tài sản

Câu hỏi: Hiện tại mình có thuê 1 phòng trọ từ ngày 01/08/2019, ở chung …

Chat Zalo: 0904340664