Untitled 2

Bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo và khuyến mại

Theo quy định của luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, doanh nghiệp chỉ được chi tối đa 15% tổng chi phí của doanh nghiệp cho hoạt động quảng cáo và khuyến mại.

Quy định này đã tạo một rào cản rất lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp Việt Nam khi muốn phát triển thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu ra quốc tế.

Chính vì vậy, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế đã được Quốc hội thông qua đã  thống nhất việc bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại nhằm khuyến khích các doanh nghiệp phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế.

Bên cạnh đó, UBTVQH cũng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý chặt chẽ trong việc hạch toán chi phí quảng cáo, tránh việc lợi dụng quy định này để gian lận, trốn thuế, tăng chi phí đầu vào của doanh nghiệp bằng việc tăng chi phí quảng cáo, khuyến mại.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế cũng quy định một số điểm mới như sau:

Thứ nhất:  Luật sửa đổi một số Luật đã Bổ sung thu nhập được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp đối với thuế thu nhập của doanhnghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến nông sản, thủy sản ở địa bàn có điều kiện kinh tế  xã hội đặc biệt khó khăn; thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản nhằm khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở những địa bàn này.

 

Bên cạnh đó, Luật cũng Bổ sung thu nhập chịu thuế thuế nhập doanh nghiệp đối với Thu nhập từ các hoạt động như chuyển nhượng quyền góp vốn; chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản,  kể cả thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật;

 

Thứ hai: Luật cũng đã bổ sung ưu đãi về thuế đối với công nghiệp hỗ trợ, cụ thể như sau:: “Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

-Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;

-Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt – may; da – giầy; điện tử – tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.”

 

Thứ ba: Luật mới đã chuyển đối tượng chịu thuế suất 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tang đối với mặt hàng phân bón; máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp; tàu đánh bắt xa bờ; thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác từ đối tượng chịu thuế súât 5% sang đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

 

Thứ tư: Đối với Luật thuế thu nhập cá nhận, luật mới quy định Thu nhập của cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống không phải chịu thuế Thu nhập cá nhân.

Bên cạnh đó, luật đã bỏ quy định thu nhập từ trò chơi có thưởng, casino ra khỏi thu nhập chịu thuế Thu nhập cá nhân.

Đồng thời, Quốc hội cũng đã thông qua quy định về việc cá nhân kinh doanh nộp thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. Và để đảm bảo tính minh bạch của chính sách thì tại Luật sửa đổi đã quy định cụ thể tỉ lệ tính trên doanh thu đối với hộ, cá nhân kinh doanh cụ thể: Luật đã quy địnhThuế suất đối với từng hoạt động như: Phân phối, cung cấp hàng hoá: 0,5%; Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 2% (Riêng hoạt động cho thuê tài sản, đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số, đại lý bán hàng đa cấp: 5%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 1,5%; Hoạt động kinh doanh khác: 1%.

 

Thứ tư: Luật cũng sửa đổi một số điều của Luật quản lý thuế theo đó bỏ mức phạt chậm nộp 0,07% tính trên số tiền chậm nộp thuế đối với số thuế chậm nộp trên 90 ngày, giữ mức phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp.

 

Thứ năm: Luật cũng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên, như quy định “miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt”…

 

Thứ sáu: Về hiệu lực thi hành, luật sửa đổi, bổ sung một số Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2015.

Hy vọng với những chính sách thuế mới này, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn về hoạt động sản xuất và kinh doanh trong thời điểm khó khăn hiện nay.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

núi

Pháp luật Việt Nam quy định về chống chuyển giá như thế nào?

Để thu hút được lượng vốn của nhà đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt …

Chat Zalo: 0904340664