Untitled 2

SBLAW tư vấn thành công cho dự án của nhà đầu tư Hoa Kỳ tại Việt Nam

UBND TP Hồ Chí Minh đã cấp phép cho dự án đầu tư của nhà đầu tư Hoa Kỳ trong lĩnh vực phát triển phần mềm, dịch vụ máy tính, dịch vụ hệ thống máy tính và phần mềm, dịch vụ phân tích hệ thống, bảo trì hệ thống.

Dự án với tên gọi: Công ty TNHH Poshiba.

Địa điểm thực hiện dự án: tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là một dự án đầu tư do các luật sư SBLAW tại thành phố Hồ Chi Minh tư vấn. Ngay từ khi có dự định vào Việt Nam, nhà đầu tư đã tìm kiếm dịch vụ tư vấn luật của SBLAW.

Bằng khả năng ngoại ngữ và kinh nghiệm tư vấn trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, SBLAW đã thúc đẩy dự án thành công trước thời hạn.

Nhà đầu tư đánh giá rất cao kinh nghiệm và khả năng tư vấn của SBLAW.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664