Untitled 2
Doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường

Bồi thường khi bị thu hồi đất vì lý do ô nhiễm môi trường

Câu hỏi: Nơi ở của gia đình tôi nằm trong khu vực bị ô nhiêm môi trường và có quyết định thu hồi đất. Xin hỏi khi bị thu hồi đất mà chúng tôi đang ở thì theo quy định của pháp luật chúng tôi sẽ được bồi thường như nào?

Luật sư tư vấn:

Khoản 1 Điều 16 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất như sau:

Điều 16. Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các trường hợp thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người

  1. Việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người quy định tại Khoản 3 Điều 87 của Luật Đất đai được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 của Luật Đất đai, Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này…”.

Như vậy, trường hợp hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất ở vì ô nhiễm môi trường nếu đủ điều kiện sẽ được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại Khoản 1 Điều 79 Luật Đất đai Điều 6 và Điều 22 của Nghị định này.

Việc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở quy định tại Điều 79 của Luật Đất đai năm 2013 được thực hiện theo quy định sau đây:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

  1. a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;
  2. b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.”

Vì vậy, tùy từng trường hợp mà sẽ được bồi thường bằng tiền, bằng đất ở hoặc bằng nhà ở tái định cư. Vì bạn không nêu rõ nên bạn có thể căn cứ theo những trường hợp dưới đây để biết được mình sẽ được bồi thường như thế nào.

Nếu trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND tỉnh thì hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư.

Trường hợp được bồi thường bằng nhà ở tái định cư được quy định cụ thể tại Điều 22 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP như sau:

“Điều 22. Hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở

Việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà phải di chuyển chỗ ở quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 83 của Luật Đất đai được thực hiện như sau:

  1. Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất
  2. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi, số nhân khẩu của hộ gia đình và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.”

Nếu trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định nhưng hộ gia đình, cá nhân còn đất ở trong địa bàn nơi thu hồi đất thì được bồi thường bằng tiền.

Giá tiền bồi thường khi thu hồi đất được UBND tỉnh quyết định bằng giá đất cụ thể dựa trên kết quả làm việc của Hội đồng thẩm định giá. Gia đình bạn tham khảo quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng do cơ quan có thẩm quyền ban hành, Ban giải phóng mặt bằng thiết lập để biết thông tin cụ thể.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Điều kiện tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh

Câu hỏi: Em hiện cư trú tại H. Củ Chi – Tp. HCM. Em có …

Chat Zalo: 0904340664