Untitled 2
Hợp đồng

Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng

Câu hỏi: Tôi có thỏa thuận bằng hợp đồng sẽ mua một con trâu của ông A làng bên và đã thống nhất việc mua bán, tôi sẽ trao đủ 8 triệu cho ông A và hôm sau sẽ giao nhận để được ngày tốt. Hôm sau, ông A lại không bán trâu cho tôi nữa. Vì thế, hôm tôi sang nhận trâu, ông A đã không giao mà đề nghị tôi chấm dứt việc mua bán trâu, ông A sẽ trả lại cho tôi 8 triệu đó. Tôi phải làm như thế nào vì tôi đã trót đăng ký cho con trâu đó tham gia hội chọi trâu ở làng, nếu giờ rút thì sẽ không được trả lại tiền cọc giữ chỗ?

Luật sư sư tư vấn:

Công ty Luât TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp này ông A đã tự đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán trâu nên:

Theo quy định tại Điều 428 BLDS năm 2015 thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng như sau:

“Điều 428. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng

  1. Một bên có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng và không phải bồi thường thiệt hại khi bên kia vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ trong hợp đồng hoặc các bên có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.
  2. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng phải thông báo ngay cho bên kia biết về việc chấm dứt hợp đồng, nếu không thông báo mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.
  3. Khi hợp đồng bị đơn phương chấm dứt thực hiện thì hợp đồng chấm dứt kể từ thời điểm bên kia nhận được thông báo chấm dứt. Các bên không phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ, trừ thỏa thuận về phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại và thỏa thuận về giải quyết tranh chấp. Bên đã thực hiện nghĩa vụ có quyền yêu cầu bên kia thanh toán phần nghĩa vụ đã thực hiện.
  4. Bên bị thiệt hại do hành vi không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng của bên kia được bồi thường.
  5. Trường hợp việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng không có căn cứ quy định tại khoản 1 Điều này thì bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng được xác định là bên vi phạm nghĩa vụ và phải thực hiện trách nhiệm dân sự theo quy định của Bộ luật này, luật khác có liên quan do không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng.”

Như vậy bạn có thể yêu cầu ông A bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ thực hiện hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664