Untitled 2

Các loại hàng hóa, dịch vụ được áp dụng mức thuế suất 0 %

Cụ thể, mức thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại Điều 5 của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008 khi xuất khẩu, trừ các trường hợp sau:

a) Chuyển giao công nghệ, chuyển nhượng quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài;

b) Dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài;

c) Dịch vụ cấp tín dụng;

d) Chuyển nhượng vốn;

đ) Dịch vụ tài chính phát sinh;

e) Dịch vụ bưu chính viễn thông;

g) Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác quy định tại Khoản 5 Điều 23 Luật Thuế giá trị gia tăng 2008.

Đây là nội dung của Khoản 1 Điều 8 Luật thuế giá trị gia tăng 2008 đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng 2008. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014, trừ quy định tại khoản 2 và khoản 3.

Cũng theo đó, dịch vụ bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của Luật Nhà ở cũng được hưởng mức lãi suất là 5 % bên cạnh các hàng hóa, dịch vụ cũ của Khoản 2 Điều 8. Quy định này được thực hiện từ ngày 01 tháng 07 năm 2013.

Để tìm hiểu chi tiết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664