Untitled 2

Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn 22 %

Theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp chỉ còn 22% thay vì 25%, trừ các quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này và đối tượng được ưu đãi về thuế suất quy định tại Điều 13 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008.  Mức thuế suất này sẽ được giảm xuống còn 20% từ ngày 01 tháng 01 năm 2016.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá hai mươi tỷ đồng cũng được áp dụng mức thuế suất 20%. Tuy nhiên, Luật vẫn giữ nguyên mức thuế suất từ 32 % đến 50 % đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quý hiếm khác.

So với Luật thuế thu nhập doanh nghiệp 2008,  Luật bổ sung thêm nhiều trường hợp được hưởng mức thuế suất 10 % như  các doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện hoạt động xã hội hóa giáo dục trong lĩnh vực giáo dục- đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường ; các doanh nghiệp có thu nhập từ thực hiện hoạt động đầu tư- kinh doanh nhà ở cho các đối tượng được quy định tại Điều 53 của Luật Nhà ở,…Phạm vi áp dụng mức thuế suất 20 % cũng được mở rộng. Đặc biệt từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, các doanh nghiệp đang áp dụng mức thuế suất 20% chỉ phải chịu mức thuế suất là 17%.

Để tìm hiểu chi tiết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664