Untitled 2

Nghiêm cấm giả mạo điều kiện để được đăng ký thường trú

Đây là quy định được bổ sung vào khoản 8 Điều 8 Luật Cư trú 2006 theo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú. Luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Điều 8 Luật Cư trú 2006 cũng được bổ sung hai điều khoản mới, nâng số lượng các hành vi bị cấm lên 11 hành vi. Đó là:

10. Giải quyết cho đăng ký cư trú khi biết rõ người được cấp đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

11. Đồng ý cho người khác đăng ký cư trú vào chỗ ở của mình để vụ lợi hoặc trong thực tế người đăng ký cư trú không sinh sống tại chỗ ở đó.

Cũng tại Điều 8, Luật sửa đổi bổ sung Luật Cư trú 2006 đã bỏ đi một hành vi. Theo đó, hành vi mượn, cho mượn sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú sẽ không nằm trong phạm vi các hành vi bị cấm trong hoạt động cư trú.

Điều 20, 30 và 31 của Luật Cư trú 2006 cũng được sửa đổi theo hướng hoàn thiện cơ chế pháp lý và tạo nhiều điều kiện cho người dân hơn trong việc thực hiện và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động cư trú.

Để tìm hiểu chi tiết Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Cư trú, Quý khách có thể truy cập theo đường  link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tiêu chuẩn diện tích chỗ làm việc của cán bộ, công chức

Chính phủ ban hành Nghị định số 152/2017/NĐ-CP về quy định tiêu chuẩn, định mức sử …

Chat Zalo: 0904340664