Untitled 2

Cấm người cư trú gửi ngoại hối trong bưu gửi

Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối cấm người cư trú, người không cư trú gửi ngoại hối trong bưu gửi nhằm mục đích xiết chặt việc kiểm tra giám sát hoạt động chuyển tiền một chiều của các giao dịch vãng lai. Pháp lệnh này chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2014.

Các  khái niệm liên quan đến thanh toán và chuyển tiền đối với các giao dịch vãng lai cũng được giải thích một cách cụ thể, rõ ràng, chính xác, dễ hiểu hơn. Tại Khoản 6 Điều 4, Điểm b -“ Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến tín dụng thương mại và vay ngân hàng ngắn hạn” thay thế “ Các khoản vay tín dụng và ngân hàng ngắn hạn”  hay Điểm c -“ Các khoản thanh toán và chuyển tiền liên quan đến thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp”  thay vì  “ Các khoản thu nhập từ đầu tư trực tiếp và gián tiếp”;…

Pháp lệnh cũng có quy định bổ sung đối với tổ chức tín dụng khi thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt. Đó là việc phải được sự chấp thuận cho phép bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với các quy định chặt chẽ, nghiêm ngặt về hồ sơ, thủ tục cũng như trình tự, các tổ chức tín dụng mới có thể thực hiện việc này.

Nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài được mở rộng. Theo đó, bên cạnh hai hình thức cũ là, ngoại tệ trên tài khoản tại tổ chức tín dụng được phép và ngoại tệ mua tại tổ chức tín dụng được phép, người cư trú không những có thể dùng ngoại tệ từ nguồn vốn vay mà còn có thể sử dụng ngoại hối từ nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Một điểm đáng chú ý nữa đó là, chỉ vàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quản lý mới được coi là thành phần Dự trữ ngoại hối nhà nước thay vì tất cả mọi loại vàng như Pháp lệnh năm 2005.

Qua đó, có thể nhận thấy, các quy định trong lĩnh vực ngoại hối được hoàn thiện theo hướng cụ thể, chi tiết, rõ ràng, chính xác và dễ hiểu hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện và chấp hành trên thực tế. Đặc biệt, vai trò quản lý điều tiết và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước cũng được tăng cường.

Để tìm hiểu chi tiết Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối 2005, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664