Untitled 2

Thay đổi phương pháp ghi sổ đơn từ ngày 01 tháng 06 năm 2014

Theo Thông tư số 10/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán các Tổ chức tín dụng ban hành kèm theo Quyết định 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/04/2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, sẽ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 06 năm 2014, phương pháp ghi sổ đơn sẽ được thay đổi từ “ Nhập- Xuất-Còn lại “ thành “ Nợ- Có-Số dư nợ “.

Thông tư cũng cho phép các tổ chức tín dụng được mở thêm tài khoản chi tiết theo yêu cầu quản lý nghiệp vụ khi cần thiết. Đây là quy định được bổ sung vào Điểm 5 Mục I –Những quy định chung.

Một số tài khoản trong Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng bị bãi bỏ như tài khoản số 399- “ Dự phòng rủi ro lãi phải thu”, tài khoản số 561- “ Chuyển đổi ngoại tệ thanh toán”, tài khoản số 62- “ Quỹ khen thưởng, phúc lợi”,…Mục II- Hệ thống tài khoản kế toán của các tổ chức tín dụng cũng được sửa đổi nhiều thông tin quan trọng.

Để tìm hiểu chi tiết Thông tư số 10/2014/TT-NHNN, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664