Untitled 2

Mức thu phí bán đấu giá chứng khoán tối đa là 300 triệu đồng

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 09/2014/TT-BTC, mức thu phí bán đấu giá chứng khoán áp dụng tại Sở Giao dịch chứng khoán là 0,3% trên tổng giá trị cổ phần/mỗi loại chứng khoán thực tế bán được, tối đa là 300 triệu đồng/1 cuộc bán đấu giá cổ phần/mỗi loại chứng khoán.

Nội dung của Thông tư là các quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của Luật Chứng khoán. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2014. Thông tư này thay thế Thông tư số 82/2009/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tài chính quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bán đấu giá cổ phần.

Còn tại các tổ chức được phép tổ chức bán đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật, mức thu phí bán đấu giá chứng khoán áp dụng do các bên tự thỏa thuận nhưng mức thu không vượt quá 0,3% trên tổng giá trị cổ phần và các loại chứng khoán thực tế bán được.

Thông tư quy định phí bán đấu giá chứng khoán được thu bằng Đồng Việt Nam và là khoản thu không thuộc ngân sách nhà nước. Đơn vị được thu phí bán đấu giá chứng khoán là các Sở Giao dịch chứng khoán và các tổ chức được phép bán đấu giá cổ phần và các loại chứng khoán theo quy định của pháp luật, có nghĩa vụ nộp thuế đối với số phí thu được và có quyền quản lý, sử dụng số tiền thu phí sau khi đã nộp thuế theo quy định pháp luật.

Để download Thông tư số 09/2014/TT-BTC, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664