Untitled 2

Không thực hiện bù trừ khoản nợ thuế mà người nộp thuế phải nộp ngay

Ngày 18 tháng 02 năm 2014, theo quy định tại công văn số 10724/BTC-TCT ngày 14/08/2013 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 2717/TCHQ-TXNK chỉ đạo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố không thực hiện bù trừ đối với khoản nợ thuế thuộc trường hợp người nộp thuế phải nộp thuế ngay (trên hệ thống theo dõi nợ thuế ký hiệu là NTN), để tránh bù trừ nhầm với tờ khai doanh nghiệp đã làm thủ tục nhưng chưa được thông quan hoặc giải phóng hàng do chưa nộp thuế.

Đồng thời, để đảm bảo việc phối hợp bù trừ tiền thuế GTGT doanh nghiệp được hoàn tại cơ quan thuế với các khoản còn nợ tại cơ quan hải quan được kịp thời, chính xác, khi có đề nghị của cơ quan thuế hoặc của doanh nghiệp về việc xác nhận các khoản nợ, Tổng Cục hải quan cũng đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp có các khoản nợ kiểm tra, xác nhận kịp thời về việc doanh nghiệp đã thực hiện nộp/chưa nộp các khoản nợ.

Để tìm hiểu chi tiết Công văn số 2717/TCHQ-TXNK, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau


 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664