Untitled 2

Thanh toán qua tài khoản vãng lai không được hoàn thuế GTGT

Cụ thể, theo Công văn số 803/TCT-CS của Tổng Cục thuế ngày 13 tháng 03 năm 2014, Tổng Cục thuế trả lời Cục Thuế An Giang về điều kiện thanh toán qua tài khoản vãng lai, trường hợp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu cho người mua phía nước ngoài là cá nhân kinh doanh và việc thanh toán thông qua tài khoản vãng lai của cá nhân kinh doanh nước ngoài mở tại tổ chức tín dụng ở Việt Nam thì không đáp ứng điều kiện thanh toán qua ngân hàng để khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa xuất khẩu.

Để tìm hiểu chi tiết Công văn số 803/TCT-CS, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664