Untitled 2

Tổng Cục thuế giải đáp về đối tượng được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 10 tháng 03 năm 2014, Tổng Cục thuế đã ra Công văn số 706/TCT-CS để trả lời Công văn số 2728/CT-TTr ngày 22/10/2013 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Nội dung Công văn Cục Thuế tỉnh Phú Yên hỏi về việc Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tú Mai thành lập mới năm 2010 đảm bảo thực hiện đúng quy định tại khoản 2 Điều 116 Luật doanh nghiệp và khoản 4 Điều 13 Nghị định 139/2007/NĐ-CP có thuộc đối tượng bị điều chỉnh tại tiết d điểm 2.2 mục I phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC hay không.

Sau khi xem xét, áp dụng các quy định pháp luật có liên quan, Tổng Cục thuế đã có Công văn kết luận Công ty cổ phần xây dựng thương mại Tú Mai không thuộc đối tượng điều chỉnh của Phần H Thông tư số 130/2008/TT-BTC, cụ thể công ty này sẽ không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Để tìm hiểu chi tiết Công văn số 706/TCT-CS, Quý khách có thể truy cập theo đường link sau

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664