Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm

0
245

Câu hỏi: Tôi muốn xin Cấp giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm cho 2 lái xe xitec chở xăng dầu. Luật sư cho tôi hỏi hồ sơ, trình tự thủ tục như thế nào ạ?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

  1. Cơ sở pháp lý

– Thông tư 37/2020/TT-BCT quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm phải đóng gói trong quá trình vận chuyển và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa

– Nghị định 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 04 năm 2020 Quy định danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

  1. Nội dung tư vấn

2.1. Yêu cầu đối với người tham gia vận chuyển hàng hóa nguy hiểm (Điều 8 Nghị định 42/2020/NĐ-CP).

– Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa nguy hiểm phải được tập huấn và được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn theo quy định.

– Người thủ kho, người áp tải, người xếp, dỡ hàng hóa nguy hiểm phải được tập huẩn và cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình tập huấn về loại hàng hóa nguy hiểm do mình áp tải, xếp, dỡ hoặc lưu kho bãi theo quy định.

2.2. Quy trình thực hiện

–  Người vận tải hoặc các tổ chức huấn luyện được người vận tải thuê tập huấn chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả tập huấn đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

– Người thuê vận tải hoặc các tổ chức huấn luyện được người thuê vận tải thuê tập huấn chịu trách nhiệm kiểm tra để đánh giá kết quả tập huấn đối với người áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho.

– Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ khi kết thúc tập huấn, người vận tải hoặc tổ chức huấn luyện ban hành quyết định công nhận kết quả tập huấn vận chuyển hàng hóa nguy hiểm và cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn.

2.3 Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ tập huấn

-Theo quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư 37/2020/TT-BTC hồ sơ tập huấn bao gồm:

a) Tài liệu tập huấn.

b) Danh sách đối tượng tập huấn với các thông tin và chữ ký xác nhận tham gia tập huấn theo mẫu tại Phụ lục VI.

c) Thông tin về người tập huấn bao gồm: Họ tên, ngày tháng năm sinh, số CMND/CCCD/ hộ chiếu, nghề nghiệp, đơn vị công tác.

d) Nội dung và kết quả kiểm tra tập huấn.

đ) Quyết định công nhận kết quả kiểm tra tập huấn theo mẫu tại Phụ lục VII.”

– Người vận tải/người thuê vận tải hàng hóa nguy hiểm có trách nhiệm lưu giữ đầy đủ hồ sơ quy định tại khoản 5 Điều 12 Thông tư này đối với người điều khiển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ/ áp tải, người xếp, dỡ, thủ kho và xuất trình khi cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

– Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình tập huấn vận chuyển hàng nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục V Thông tư 37/2020/TT-BTC và có giá trị trong thời hạn 02 (hai) năm.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi để Quý khách hàng có thể tham khảo, nếu có vấn đề nào phát sinh vui lòng liên hệ lại với chúng tôi qua số điện thoại liên lạc hoặc email. Xin trân trọng cảm ơn!