Untitled 2
Bàn giao sổ hồng
Bàn giao sổ hồng

Chế tài xử lý trong việc chậm trễ bàn giao sổ hồng

Câu hỏi: Tại dự án tôi mua, đã gần 3 năm sau khi bàn giao nhà, chủ đầu tư vẫn chưa bàn giao “sổ hồng” cho tôi. Xin được hỏi chủ đầu tư như vậy có vi phạm pháp luật hay không? Và tôi phải làm gì để giải quyết quyền lợi của mình, thưa ông?

Trả lời:
Luật kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định nghĩa vụ của chủ đầu tư là trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua thì chủ đầu tư phải LÀM THỦ TỤC đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người mua.
Nên bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư cho biết là họ đã tiến hành thủ tục trong vòng 50 ngày kể từ ngày họ bàn giao nhà cho bạn hay chưa.
Tiếp theo, bạn nên kiểm tra lại trong Hợp đồng mua bán nhà xem bạn và chủ đầu tư đã thỏa thuận với nhau về thời hạn mà chủ đầu tư phải bàn giao Giấy chứng nhận cho bạn là bao nhiêu lâu, để xem chủ đầu tư có vi phạm thỏa thuận hay không?
Bạn có quyền yêu cầu chủ đầu tư giải thích cụ thể. Nếu bạn không chấp nhận, bạn có quyền khởi kiện chủ đầu tư đã vi phạm hợp đồng mua bán.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664