Untitled 2
cho-thue-nha-cong-trinh-xay-dung-theo-luat-kinh-doanh-bat-dong-san-moi
chu the qun ly thanh lap doanh nghiep

Cho thuê nhà, công trình xây dựng theo luật KDBĐS mới

Câu hỏi :Tôi có một căn hộ 3 tầng, tôi dùng để cho thuê. Luật sư có thể cho tôi biết quy định lủa luật KDBĐS 2014 về quyền và nghĩa vụ đối với tôi?

Luật sư trả lời: Khi đi thuê hay cho thuê nhà, công trình xây dựng, các bên đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định đối với mình. Luật KDBĐS 2014 quy định cụ thể về những quyền và nghĩa vụ đối với bên cho thuê nhà, công trình xây dựng như sau:

I. Quyền của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại điều 26 luật KDBĐS, bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có những quyền sau:

1. Yêu cầu bên thuê nhận nhà, công trình xây dựng theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên thuê thanh toán đủ tiền theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Yêu cầu bên thuê bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

4. Yêu cầu bên thuê bồi thường thiệt hại hoặc sửa chữa phần hư hỏng do lỗi của bên thuê gây ra.

5. Cải tạo, nâng cấp nhà, công trình xây dựng cho thuê khi được bên thuê đồng ý nhưng không được gây ảnh hưởng cho bên thuê.

6. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 1 Điều 30 của Luật này.

7. Yêu cầu bên thuê giao lại nhà, công trình xây dựng khi hết thời hạn thuê; trường hợp hợp đồng không quy định thời hạn thuê thì chỉ được lấy lại nhà, công trình xây dựng sau khi đã thông báo cho bên thuê trước 06 tháng.

8. Các quyền khác trong hợp đồng.

II. Nghĩa vụ của bên cho thuê nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại điều 27 luật KDBĐS, bên cho thuê nhà, công trình xây dựng có những nghĩa vụ sau:

1. Giao nhà, công trình xây dựng cho bên thuê theo thỏa thuận trong hợp đồng và hướng dẫn bên thuê sử dụng nhà, công trình xây dựng theo đúng công năng, thiết kế.

2. Bảo đảm cho bên thuê sử dụng ổn định nhà, công trình xây dựng trong thời hạn thuê.

3. Bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng theo định kỳ hoặc theo thỏa thuận; nếu bên cho thuê không bảo trì, sửa chữa nhà, công trình xây dựng mà gây thiệt hại cho bên thuê thì phải bồi thường.

4. Không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng, trừ trường hợp được bên thuê đồng ý chấm dứt hợp đồng.

5. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

6. Thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định của pháp luật.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Công chức Tư pháp – hộ tịch được quyền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực nào?

Câu hỏi: Tôi có nội dung muốn được các luật sư tư vấn. Nội dung …

Chat Zalo: 0904340664