Untitled 2
thue-nha-lam-tru-so-cong-ty

Thuê tòa nhà làm trụ sở công ty.

Câu hỏi: Tôi là một doanh nghiệp, hiện tôi đang muốn thuê một tòa nhà để làm trụ sở công ty. Luật sư có thể cho tốt biết quy định của luật KDBĐS 2014 về quyền và nghĩa vụ của tôi với vai trò là người thuê?

Luật sư trả lời: Khi đi thuê hay cho thuê nhà, công trình xây dựng, các bên đều có những quyền và nghĩa vụ nhất định đối với mình.

Luật KDBĐS 2014 quy định cụ thể về những quyền và nghĩa vụ đối với bên thuê nhà, công trình xây dựng như sau:

I. Quyền của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại điều 28 luật KDBĐS, bên thuê nhà, công trình xây dựng có những quyền sau:

1. Yêu cầu bên cho thuê giao nhà, công trình xây dựng theo thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Yêu cầu bên cho thuê cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về nhà, công trình xây dựng.

3. Được đổi nhà, công trình xây dựng đang thuê với người thuê khác nếu được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

4. Được cho thuê lại một phần hoặc toàn bộ nhà, công trình xây dựng nếu có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

5. Được tiếp tục thuê theo các điều kiện đã thỏa thuận với bên cho thuê trong trường hợp thay đổi chủ sở hữu.

6. Yêu cầu bên cho thuê sửa chữa nhà, công trình xây dựng trong trường hợp nhà, công trình xây dựng bị hư hỏng không phải do lỗi của mình gây ra.

7. Yêu cầu bên cho thuê bồi thường thiệt hại do lỗi của bên cho thuê gây ra.

8. Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng theo quy định tại khoản 2 Điều 30 của Luật này.

9. Các quyền khác trong hợp đồng.

II. Nghĩa vụ của bên thuê nhà, công trình xây dựng

Theo quy định tại điều 29 luật KDBĐS, bên thuê nhà, công trình xây dựng có những nghĩa vụ sau:

1. Bảo quản, sử dụng nhà, công trình xây dựng đúng công năng, thiết kế và thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Thanh toán đủ tiền thuê nhà, công trình xây dựng theo thời hạn và phương thức thỏa thuận trong hợp đồng.

3. Sửa chữa hư hỏng của nhà, công trình xây dựng do lỗi của mình gây ra.

4. Trả nhà, công trình xây dựng cho bên cho thuê theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

5. Không được thay đổi, cải tạo, phá dỡ nhà, công trình xây dựng nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

6. Bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

7. Các nghĩa vụ khác trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664