Untitled 2

Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng.

Câu hỏi:Luật sư có thể cho tốt biết quy định của luật KDBĐS 2014 về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng?

Luật sư trả lời: Khi các bên ký kết một hợp đồng, không ít trường hợp vì lý do “nào đó” mà một bên đa đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng. Tuy nhiên việc đơn phương chấm dứt hợp đồng phải nằm trong sự cho phép của pháp luật.

Luật KDBĐS 2014 đã quy định chi tiết về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng.

Điều 30, luật KDBĐS 2014 quy định về việc đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng, như sau:

1. Bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Thanh toán tiền thuê nhà, công trình xây dựng chậm 03 tháng trở lên so với thời điểm thanh toán tiền đã ghi trong hợp đồng mà không được sự chấp thuận của bên cho thuê;

b) Sử dụng nhà, công trình xây dựng không đúng mục đích thuê;

c) Cố ý gây hư hỏng nghiêm trọng nhà, công trình xây dựng thuê;

d) Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, đổi hoặc cho thuê lại nhà, công trình xây dựng đang thuê mà không có thỏa thuận trong hợp đồng hoặc không được bên cho thuê đồng ý bằng văn bản.

2. Bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng khi bên cho thuê có một trong các hành vi sau đây:

a) Không sửa chữa nhà, công trình xây dựng khi nhà, công trình xây dựng không bảo đảm an toàn để sử dụng hoặc gây thiệt hại cho bên thuê;

b) Tăng giá thuê nhà, công trình xây dựng bất hợp lý;

c) Quyền sử dụng nhà, công trình xây dựng bị hạn chế do lợi ích của người thứ ba.

3. Bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng phải báo cho bên kia biết trước 01 tháng nếu không có thỏa thuận khác.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664