Untitled 2
nguyen-tac-cho-thue-nha-cong-trinh-xay-dung
xu ly vi pham hanh chinh trong linh vuc so huu cong nghiep

Nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng

Câu hỏi:Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết về nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng theo luật KDBĐS 2104?

Luật sư trả lời: Luật KDBDS 2014 đã quy định về nguyên tắc cho thuê nhà, công trình xây dựng như sau:

Theo điều 25, luật KDBĐS 2014, cho thuê nhà, công trình xây dựng có nguyên tắc:

Nhà, công trình xây dựng cho thuê phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664