Untitled 2
điều kiện Kinh doanh bán hàng miễn thuế theo quy định của pháp luật hiện hành

Nguyên tắc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng theo luật KDBĐS mới

Câu hỏi: Luật sư có thể cho tôi hỏi về nguyên tắc của cho thuê mua nhà, công trình xây dựng trong luật KDBĐ 2014 được quy định như thế nào?

Luật sư trả lời: Luật KDBĐS 2014 đã quy định cụ thể về các nguyên tắc đối với vấn đề cho thuê mua nhà, công trình xây dựng như sau:

Theo quy định tại điều 31, luật KDBĐS 2014, bao gồm các nguyên tắc:

1. Nhà, công trình xây dựng cho thuê mua phải bảo đảm chất lượng, an toàn, vệ sinh môi trường và các dịch vụ cần thiết khác để vận hành, sử dụng bình thường theo công năng, thiết kế và các thỏa thuận trong hợp đồng.

2. Việc cho thuê mua nhà, công trình xây dựng phải gắn với quyền sử dụng đất.

3. Các bên trong hợp đồng thuê mua nhà, công trình xây dựng có thể thỏa thuận rút ngắn thời hạn thuê mua trước khi hết hạn thuê mua trong hợp đồng đã ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Mua bán nhà

Có được chuyển nhượng hợp đồng thuê mua nhà không?

Câu hỏi: Tôi có ký hợp đồng thuê mua nhà. Tuy nhiên nay tôi có …

Chat Zalo: 0904340664