Untitled 2

Chuyển nhượng quyền sử dụng đối với các dự án đầu tư

Câu hỏi: Tôi là Vân, ở Hà Nội. Công ty tôi đã được cấp Giấy chứng nhận kinh doanh bất động sản từ năm 2012. Tháng 8/2015, Công ty tôi được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định cho thuê 3 ha đất tại địa bàn Quận Thanh Xuân để đầu tư xây dựng nhà chung cư cao cấp. Tuy nhiên, đến nay do thiếu vốn đầu tư nên công ty tôi định chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty A cũng chuyên về kinh doanh bất động sản để lấy tiền đầu tư cho dự án. Vậy tôi muốn hỏi Công ty tôi có được quyền chuyển nhượng một phần dự án cho Công ty A không?

Luật sư tư vấn:     

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 48 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định về nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản như sau:

“1. Chủ đầu tư dự án bất động sản được chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho chủ đầu tư khác để tiếp tục đầu tư kinh doanh.

2. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải bảo đảm yêu cầu sau đây:

a) Không làm thay đổi mục tiêu của dự án;

b) Không làm thay đổi nội dung của dự án;

c) Bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan.

3. Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định việc đầu tư đồng ý bằng văn bản. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc được đăng ký biến động vào giấy chứng nhận đã cấp cho chủ đầu tư chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về đất đai.

4. Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản không phải làm lại hồ sơ dự án, quy hoạch xây dựng và Giấy phép xây dựng của dự án nếu không có thay đổi về nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của dự án.

Theo đó, Công ty bạn được phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án cho Công ty A nhưng phải với mục đích để tiếp tục đầu tư kinh doanh. Việc chuyển nhượng phải đảm bảo các yêu cầu: không làm thay đổi mục tiêu của dự án; không làm thay đổi nội dung của dự án và phải bảo đảm quyền lợi của khách hàng và các bên có liên quan. Đồng thời việc chuyển nhượng phải có sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền được thể hiện bằng văn bản, tránh xảy ra những tranh cãi sau này khi có tranh chấp phát sinh.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664