Untitled 2
nhan-vien-kinh-doanh-bat-dong-san

Điều kiện để kinh doanh bất động sản

Câu hỏi: Tôi là Andy, hiện đang sống ở Mỹ. Tôi đang có ý định kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Vậy tôi muốn hỏi  tôi cần đáp ứng điều kiện gì để được kinh doanh bất động sản tại Việt Nam?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 và Điều 3 Nghị định 76/2015/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản quy định về điều kiện để tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản. Cụ thể:

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ trường hợp sau:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP;

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản 2014.

– Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thuộc diện có vốn pháp định quy định tại Khoản 1 Điều này phải chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của số vốn pháp định.

Như vậy căn cứ vào các quy định trên, để kinh doanh bất động sản bạn cần phải thành lập doanh nghiệp và doanh nghiệp này phải có không dưới 20 tỷ vốn pháp định.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664