Untitled 2
Chuyển đổi lao động

Có được chuyển người lao động sang vị trí khác so với HĐLĐ

Câu hỏi: Tôi đang làm việc tại một công ty may. Tháng vừa rồi tôi bị công ty chuyển sang một vị trí khác với lý do là công ty đang gặp khó khăn và trả tôi mức lương thấp hơn. Vậy cho tôi hỏi công ty làm như vậy có đúng theo quy định của Pháp luật không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 31 Bộ luật Lao động 2012:

“Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

1. Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh, áp dụng biện pháp ngăn ngừa, khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, sự cố điện, nước hoặc do nhu cầu sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động.

2. Khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc, thông báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khoẻ, giới tính của người lao động.

3. Người lao động làm công việc theo quy định tại khoản 1 Điều này được trả lương theo công việc mới; nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc. Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.”

Công ty có quyền chuyển người lao động sang vị trí khác tuy nhiên phải chứng minh được công ty đang gặp khó khăn với lý do nêu trên. Ngoài ra về việc tiền lương, công ty trả lương cho bạn thấp hơn so với công việc cũ là trái pháp luật vì nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giữ nguyên mức tiền lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Vì vậy, nếu không thể thoả thuận với công ty để về vị trí cũ theo thoả thuận hợp đồng và công ty không trả đủ tiền lương cho bạn thì bạn có thể thoả thuận hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng với công ty mà vẫn nhận được các trợ cấp theo quy định Pháp luật nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện theo Điều 48, 49 Luật lao động 2012. Tuy nhiên bạn phải thông báo cho công ty trước ít nhất 3 ngày làm việc.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664