Untitled 2

Có được sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử cùng lúc không?

Câu hỏi: Tôi là Hương, ở Hà Nội. Công ty tôi đã và đang sử dụng hóa đơn giấy. Vậy tôi muốn hỏi hiện nay công ty sử dụng thêm hóa đơn điện tử thì có được không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ thì Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời cùng lúc sử dụng nhiều hình thức hóa đơn khác nhau

Khoản 3 Điều 7 Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định: “Tổ chức kinh doanh có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) và phải thực hiện thông báo phát hành từng hình thức hóa đơn theo quy định.”

Như vậy, công ty bạn hoàn toàn có thể sử dụng đồng thời hai hình thức hóa đơn là hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử nhưng chỉ được sử dụng một hình thức hóa đơn cho mỗi giao dịch bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tuy nhiên căn cứ vào Nghị định số 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì công ty bạn chỉ có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến ngày 01/11/2020. Sau ngày đó các hóa đơn giấy còn thừa (nếu có) sẽ bắt buộc tiêu hủy và chỉ được sử dụng hóa đơn điện tử.

 

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664