Untitled 2
hoa-don-dien-tu

Thời hạn sử dụng hóa đơn giấy của các doanh nghiệp

Câu hỏi: Tôi là Vi, ở Hà Nội. Tôi được biết từ ngày 01/11/2020, doanh nghiệp bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử, tuy nhiên hiện tại công ty chúng tôi vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy và dự kiến là đến tháng 1/2021 mới sử dụng hết. Vậy tôi muốn hỏi nếu đến ngày 01/11/2020 công ty tôi vẫn còn hóa đơn giấy thì có được sử dụng hết rồi mới chuyển qua hóa đơn điện tử không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB LAW cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp luật của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Nghị định 119/2018/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết về hóa đơn điện  tử (HĐĐT) khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ quy định như sau:

– Thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế đối với cá doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu từ ngày 01/11/2020.

– Trước ngày 01/11/2018 các doanh nghiệp đã thực hiện thông báo phát hành HĐĐT hoặc đăng ký sử dụng HĐ ĐT của cơ quan thuế trước ngày này thi vẫn được tiếp tục sử dụng.

– Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020

+ Doanh nghiệp nào còn hóa đơn giấy sử dụng chưa hết thì dùng tiếp cho đến hết nếu đến ngày 01/11/2020 không dùng hết bắt buộc phải hủy hóa đơn giấy để sử dụng HĐĐT;

+ Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang HĐĐT mà không được in hóa đơn giấy.

– Sau ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân khinh doanh phải hoàn thành xong việc chuyển đổi sang HĐĐT, HĐĐT có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp đặc biệt: Tổ chức sự nghiệp công lập như các trường học, bệnh viện công lập đã sử dụng Phiếu thu tiền thì tiếp tục sử dụng Phiếu thu tiền. Việc chuyển đổi sang HĐ ĐT hoặc Phiếu thu điện tử tại các tổ chức này sẽ được thực hiện theo lộ trình của Bộ Tài chính.

Như vậy, áp dụng vào trường hợp của công ty bạn, nếu công ty đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, để sử dụng trước ngày 01/11/2018 thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy đến hết ngày 31/10/2020. Nếu sau thời điểm này mà công ty bạn vẫn chưa dùng hết hóa đơn giấy thì bắt buộc tiêu hủy hết hóa đơn còn thừa và phải chuyển sang dùng HĐĐT.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Chữ ký điện tử

Thời điểm và địa điểm nhận thông điệp dữ liệu

Câu hỏi: Công ty tôi và công ty đối tác thực hiện giao dịch thông …

Chat Zalo: 0904340664