Untitled 2

CÔNG DÂN VIỆT NAM ĐƯỢC CẤT GIỮ BAO NHIÊU TIỀN MẶT NGOẠI TỆ?

Sau vụ tiền trong két sắt của Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái, nhiều bạn đọc đã gửi thư về tòa soạn đề nghị cho biết: Người Việt Nam, cư trú tại Việt Nam được tích trữ bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt?

Về vấn đề này, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Công ty SBLAW, Hà Nội giải đáp như sau:

Điều 24, Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 năm 2005 quy định việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân như sau: “ 1.Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, bán cho tổ chức tín dụng được phép và sử dụng cho các mục đích hợp pháp khác; 2.Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc và nhận tiền lãi bằng ngoại tệ tiền mặt.”

Điều 13, Nghị định số: 70/2014/NĐ-CP,  ngày 17 tháng 07 năm 2014 của Chính phủ “Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối và pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ngoại hối” hướng dẫn việc sử dụng ngoại tệ tiền mặt của cá nhân như sau: 1. Người cư trú, người không cư trú là cá nhân có ngoại tệ tiền mặt được quyền cất giữ, mang theo người, cho, tặng, thừa kế, bán cho tổ chức tín dụng được phép, chuyển, mang ra nước ngoài theo các quy định tại Nghị định này, thanh toán cho các đối tượng được phép thu ngoại tệ tiền mặt; 2. Người cư trú là công dân Việt Nam được sử dụng ngoại tệ tiền mặt để gửi tiết kiệm ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, được rút tiền gốc, lãi bằng đồng tiền đã gửi.”

Người cư trú là cá nhân được quy định tại các điểm e, g, h, Khoản 1 Điều 1 Pháp lệnh sửa đổi Pháp lệnh ngoại hối năm 2013 bao gồm: Công dân Việt Nam cư trú tại Việt Nam; công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài có thời hạn dưới 12 tháng; công dân Việt Nam làm việc tại các tổ chức quy định tại điểm d và điểm đ khoản này và cá nhân đi theo họ;  công dân Việt Nam đi du lịch, học tập, chữa bệnh và thăm viếng ở nước ngoài;…

Căn cứ vào các quy định nêu trên thì pháp luật không quy định công dân Việt Nam được cất giữ bao nhiêu ngoại tệ tiền mặt mà chỉ quy định hạn chế sử dụng giao dịch bằng ngoại tệ.

Lê Chiên (ghi)

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664