Untitled 2
Lương đi làm ngày lễ

Công ty có được bắt buộc người lao động làm thêm giờ?

Câu hỏi: Gần đây tôi liên tục bị yêu cầu làm thêm giờ, tôi đã từ chối nhưng cấp trên cứ bắt ép, nói đây là nghĩa vụ đã được ghi nhận trong hợp đồng, nếu không thực hiện sẽ bị trừ lương, trừ thưởng. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có bắt buộc phải tăng ca không? Cảm ơn Luật sư.

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm dến dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Liên quan đến vấn đề bạn thắc mắc, chúng tôi xin tư vấn như sau:

 Điều 106 Bộ Luật lao động 2012 quy định:

Điều 106. Làm thêm giờ

  1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.
  2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
  3. a) Được sự đồng ý của người lao động;
  4. b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;
  5. c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Theo đó người sử dụng lao động được sử dụng lao động làm thêm giờ khi đáp ứng các điều kiện:

  • Được sự đồng ý của người lao động
  • Đảm bảo trong giới hạn số giờ cho phép
  • Đảm bảo bố trí thời gian nghỉ bù.

Như vậy, người sử dụng lao động không được bắt buộc, ép người lao động làm thêm giờ khi không có sự đồng ý của người lao động.

Tuy nhiên, theo quy định tại Điều 107 Bộ luật lao động 2012 thì người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

  • Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;
  • Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Như vậy, Người lao động không được từ chối làm thêm giờ khi có yêu cầu của người sử dụng lao động thuộc một trong các trường hợp trên.

Kết luận: Công ty không được bắt ép bạn làm thêm giờ trừ trường hợp quy định tại Điều 107 Bộ Luật lao động 2012.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thời gian thử việc đối với lao động phổ thông là bao lâu?

Câu hỏi: Xin chào Công ty Luật SB LAW. Xin hỏi hiện nay vẫn còn …

Chat Zalo: 0904340664