Untitled 2
network

Công ty hợp danh có nhất thiết phải có thành viên góp vốn không?

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi công ty hợp danh có nhất thiết phải có thành viên góp vốn hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ điểm a) khoản 1 điều 172 Luật doanh nghiệp 2014 quy định như sau:

1. Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó:

  1. a) Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

Như vậy, theo quy định này, công ty hợp danh không nhất thiết phải có thành viên góp vốn nếu số vốn chủ sở hữu của công ty đã đủ để duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664