Untitled 2

Thành viên hợp danh có được làm chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Câu hỏi: Xin chào luật sư. Tôi là một thành viên hợp danh trong 1 công ty hợp danh X. Bây giờ, tôi muốn thành lập 1 doanh nghiệp tư nhân để kinh doanh cá nhân. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có thể vừa là thành viên hợp danh vừa là chủ doanh nghiệp tư nhân không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ quy định điều 175 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.”

Căn cứ điều này, bạn chỉ được thành lập doanh nghiệp tư nhân nếu các thành viên hợp danh còn lại trong công ty đồng ý. Bởi lẽ, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, các thành viên hợp danh trong công ty hợp danh liên đới chịu trách nhiệm đối với các nghĩa vụ của công ty bằng toàn bộ tài sản của mình. Việc thành lập doanh nghiệp tư nhân của bạn có thể ảnh hưởng tới quyền lợi của các thành viên hợp danh khác.

Cá nhân không thể chịu trách nhiệm vô hạn với cả hai công ty. Cụ thể, nếu công ty hợp danh phá sản, bạn mang toàn bộ tài sản của mình để thực hiện nghĩa vụ của công ty hợp danh thì sẽ không còn tài sản bảo đảm để thực hiện nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân và ngược lại.

Như vậy, bạn chỉ có thể trở thành chủ doanh nghiệp tư nhân nếu các thành viên hợp danh còn lại đồng ý.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664