Untitled 2
network

Doanh nghiệp có phải đăng ký ngành nghề kinh doanh nữa không?

Câu hỏi: Tôi muốn hỏi luật sư: Theo tôi tìm hiểu thì kể từ ngày Luật doanh nghiệp 2014 có hiệu lực, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sẽ không còn nội dung ngành nghề kinh doanh nữa. Vậy có cần đăng ký ngành nghề kinh doanh khi muốn thành lập doanh nghiệp hay không?

Luật sư tư vấn:

Công ty Luật TNHH SB Law cảm ơn bạn đã quan tâm đến dịch vụ tư vấn pháp lý của chúng tôi. Liên quan đến thắc mắc của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Căn cứ điều 24 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp như sau:

1. Tên doanh nghiệp.

  1. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).
  2. Ngành, nghề kinh doanh.
  3. Vốn điều lệ; vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.
  4. Các loại cổ phần, mệnh giá mỗi loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần.
  5. Thông tin đăng ký thuế.
  6. Số lượng lao động.
  7. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân và thành viên hợp danh.
  8. Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần.

Theo quy định này, một trong những nội dung để hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ đó là ngành, nghề kinh doanh mà pháp luật không cấm. Nghĩa là bạn vẫn phải đăng ký ngành nghề kinh doanh trong hồ sơ đăng ký kinh doanh như bình thường. Điểm mới là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ 01/07/2015 sẽ không còn ghi ngành, nghề kinh doanh nữa.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

XIN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ VIỆC LÀM

Chat Zalo: 0904340664