Untitled 2

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học và nghệ thuật được kí kết năm 1886 và được sửa đổi, bổ sung ngày 28 tháng 9 năm 1979.

Nội dung chính của Công ước bao gồm 38 điều và một phụ lục quy định những điều khoản đặc biệt dành cho các nước đang phát triển. Nội dung chính của công ước Berne quy định cơ bản các vấn đề về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật, những điều kiện để một tác phẩm văn học nghệ thuật được bảo hộ; những hạn chế của việc bảo hộ tác phẩm văn học nghệ thuật và một số quy định khác.

Việt Nam tham gia công ước Berne ngày 26 tháng 10 năm 2004. Từ thời điểm đó cho đến nay, Công ước Berne đã thực sự phát huy tác dụng, là điều ước quốc tế quan trọng để Việt Nam thực hiện quyền bảo hộ các tác phẩm văn học, nghệ thuật không chỉ tại quốc gia mà còn ở các nước khác trên thế giới.

Các bạn có thể download Công ước Berne tại đây: CÔNG ƯỚC Berne 1886

Mời quý vị xem thêm phần tư vấn của Luật sư SBLaw về sở hữu trí tuệ trong TPP:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664