Untitled 2

Bộ luật Dân sự 2005

Bộ luật dân sự 2005 gồm 36 chương, 777 điều được chia làm 7 phần được thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2005 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.

Nội dung chính của Bộ luật dân sự quy định về các vấn đề sau:

Phần 1. Những quy định chung: quy định về các vấn đề cơ bản như nhiệm vụ và hiệu lực của Bộ luật dân sự; những nguyên tắc cơ bản; cá nhân; pháp nhân; hộ gia đình; tổ hợp tác; giám hộ; đại diện; thời hạn; thời hiệu…

Phần 2. Tài sản và quyền sở hữu: những quy định chung về tài sản và quyền sở hữu; các loại tài sản; các hình thức sở hữu; bảo vệ quyền sở hữu…

Phần 3. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự: quy định cụ thể thực hiện nghĩa vụ dân sự; các biện pháp thực hiện nghĩa vụ dân sự như cầm cố; thế chấp; đặt cọc;…quy định cụ thể các loại hợp đồng; về giao kết hợp đồng; thời điểm hợp đồng có hiệu lực; hợp đồng vô hiệu và hình thức hợp đồng.

Phần 4. Thừa kế: quy định về thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật; hiệu lực của di chúc; phân chia di sản
Phần 5. Quy định về quyền sử dụng đất: hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất; hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Phần 6. Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ: quy định khái quát về quyền tác giả và các quyền liên quan đến quyền tác giả; quyền sở hữu công nghiệp; quyền đối với giống cây trồng; chuyển giao công nghệ.

Phần 7. Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài

Bộ luật dân sự quy định địa vị pháp lý, chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của cá nhân, pháp nhân, chủ thể khác; quyền, nghĩa vụ của các chủ thể về nhân thân và tài sản trong các quan hệ dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, góp phần đảm bảo nguyên tắc pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Các bạn có thể download Bộ luật dân sự 2005 tại đây:bộ luật dân sự 2005

Hiện nay, Bộ luật Dân sự 2005 đã được thay thế bằng Bộ luật Dân sự 2015 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2016.

Download Bộ luật Dân sự 2015 tại đây: bo-luat-dan-su-so-2015

Xem thêm video tư vấn về điều khoản phạt vi phạm trong hợp đồng thương mại của Luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664