Untitled 2

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2015 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2015 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 với 27 chương, 689 điều được chia làm 6 phần, được ban hành thay thế cho Bộ luật dân sự 2005.

Nội dung chính của Bộ luật dân sự 2015 quy định các vấn đề về nguyên tắc chung; những quy định chung như thời hạn; thời hiệu; các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật dân sự như cá nhân; pháp nhân; hộ gia đình; tổ hợp tác…; những quy định về tài sản và quyền sở hữu; các hình thức sở hữu; bảo vệ quyền sở hữu; các nghĩa vụ dân sự và những quy định về hợp đồng dân sự; những quy định về thừa kế; qan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài…

Kết cấu của Bộ luật dân sự 2015 về cơ bản tương tự với kết cấu của bộ luật dân sự 2005. Tuy nhiên, có một số điểm mới đáng chú ý:

  • Quy định về việc chuyển đổi giới tính: cá nhân chuyển đổi giới tính có quyền, nghĩa vụ đăng kí thay đổi hộ tịch cho phù hợp với giới tính đã được chuyển đổi.
  • Quy định về pháp nhân thương mại
  • Quy định cụ thể hơn về thời hiệu thừa kế
  • Quy định về điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng

Bộ luật dân sự 2015 được coi là sự hoàn thiện những quy định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực dân sự, là khung pháp lý cơ bản cho các giao dịch dân sự diễn ra đúng quy định của pháp luật.

Các bạn có thể download Bộ luật Dân sự 2015 tại đây:  bo-luat-dan-su-so-2015

Xem thêm tư vấn về hợp đồng thương mại của Luật sư SBLaw tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thua-ke-the-vi

Thừa kế thế vị

Câu hỏi: Ba tôi và ông tôi cùng mất trong vụ tai nạn xe hơi. …

Chat Zalo: 0904340664