Untitled 2

Bộ luật hình sự 1999

Bộ luật Hình sự 1999 (được sửa đổi, bổ sung 2009) gồm 24 chương, 344 điều được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 12 năm 1999 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2000.

Bộ luật Hình sự, với vai trò là công cụ sắc bén, hữu hiệu trong đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần bảo vệ chế độ, quyền con người, quyền công dân, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường lành mạnh, an toàn để phát triển xã hội, đồng thời đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta.

Nội dung chính của Bộ luật Hình sự bao gồm:

  1. Các quy định chung: hiệu lực của Bộ luật hình sự (chương II), tội phạm (chương III), thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, miễn trách nhiệm hình sự (chương IV), hình phạt (chương V), thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt (chương VIII), xóa án tích (chương X)…
  2. Các loại tội phạm: các tội xâm phạm an ninh quốc gia (chương XI), các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người (chương XII), các tội xâm phạm quyền tự do, dân chủ của công dân, các tội xâm phạm sở hữu, các tội xâm phạm chế độ hôn nhân và gia đình, các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, trật tự, an toàn công cộng….

Đối với mỗi loại tội phạm cụ thể, có những chế tài chi tiết được ban hành để áp dụng. Có những tội phạm thuộc nhóm tội phạm về chính trị, có những tội thuộc nhóm tội phạm kinh tế… mỗi loại tội phạm đều có những chế tài cụ thể với mục đích răn đe, giáo dục người phạm tội, đồng thời cũng nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức pháp luật cho người dân.

Các bạn có thể download Bộ luật Hình sự 1999 tại đây: Bộ luật hình sự_1999_QH10

Xem thêm video của Luật sư SBLaw về Doanh nghiệp:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Làm chủ lô đề sẽ bị xử lý thế nào?

Câu hỏi: Hàng xóm của tôi là chủ lô đề. Xin hỏi, nếu bây giờ …

Chat Zalo: 0904340664