Untitled 2

Khi bạn gặp tiền giả tại Ngân hàng bạn cần làm gì?

Mời Quý vị lắng nghẹ nội dung tư vấn của luật sư Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch SBLAW trên báo Tuổi trẻ về vấn đề gặp tiền giả tại Ngân hàng thì khách hàng cần làm gì?

Quý vị lắng nghe tại đây:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Sửa đổi hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng

Ngày 29/12/2017, NHNN Việt Nam ban hành Thông tư số 22/2017/TT-NHNN về sửa đổi, bổ sung một …

Chat Zalo: 0904340664