Untitled 2

Công ước Paris 1883 về Bảo hộ sở hữu công nghiệp

Công ước Paris về Bảo hộ sở hữu công nghiệp được thông qua ngày 20 tháng 03 năm 1883 và trải qua 7 lần sửa đổi vào các năm 1900 tại Brussels, 1911 tại Washington, 1925 tại Lahaye, 1934 tại London, 1958 tại Lisbon, 1967 tại Stockholm và lần cuối cùng vào năm 1979.

Công ước Paris gồm 30 điều áp dụng cho sở hữu công nghiệp theo nghĩa bao gồm sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, mẫu hữu ích, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý (chỉ dẫn nguồn gốc và tên gọi xuất xứ) và chống cạnh tranh không lành mạnh.

Các quy định của Công ước Paris đề cập đến 4 vấn đề lớn:

– Nguyên tắc đối xử quốc gia

– Quyền ưu tiên;

– Một số nguyên tắc chung đối với hệ thống bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp mà các nước thành viên phải tuân thủ;

– Các quy định về hành chính phục vụ cho việc thi hành Công ước.

Download công ước Paris 1883 tại đây: ConguocParisSohuucongnghiep

Xem thêm Bảo hộ thương hiệu nổi tiếng của luật sư SBLaw:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Việt Nam – Nhật Bản: Chia sẻ kinh nghiệm thương mại hóa sáng chế, công nghệ

Ngày 03/10/2017, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Cơ …

Chat Zalo: 0904340664