Untitled 2

Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện

Ngày 12/6/2006, Chính phủ ban hành Nghị định 59/2006/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nghị định ban hành kèm theo Danh mục 23 loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, 8 loại hạn chế kinh doanh và 84 loại kinh doanh có điều kiện, cụ thể:

– Theo danh mục này, 23 loại hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh gồm: vũ khí dân dụng, trang thiết bị kỹ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, các chất ma túy, hóa chất bảng 1 theo Công ước quốc tế, các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan, các loại pháo, đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khoẻ của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử, khoáng sản đặc biệt, độc hại, phế liệu nhập khẩu gây ô nhiễm môi trường, dịch vụ kinh doanh mại dâm, buôn bán phụ nữ, trẻ em, hoạt động môi giới kết hôn có yếu tố nước ngoài nhằm mục đích kiếm lời,…

– Có 8 loại hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh gồm: hàng hóa có chứa chất phóng xạ, thiết bị phát bức xạ hoặc nguồn phóng xạ, vật liệu nổ công nghiệp, Nitrat Amôn hàm lượng cao từ 98,5% trở lên, hóa chất bảng 2 và bảng 3, thực vật, động vật hoang dã quý hiếm, thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuộc lá thành phẩm khác, rượu các loại, dịch vụ karaoke, vũ trường,…

– Và trong số 84 loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thì có 23 loại được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Còn 61 loại hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.

Như vậy, các thương nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải chịu sự kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về điều kiện kinh doanh và việc thực hiện điều kiện kinh doanh trong quá trình kinh doanh.

Các bạn có thể download Nghị định 59/2006/NĐ-CP tại đây: 59.2006.ND.CP

Xem thêm video về Lựa chọn loại hình doanh nghiệp của Luật sư SBLaw

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

thủ tục thành lập công ty

Điều kiện thành lập công ty quản lý quỹ

 1. Điều kiện về trụ sở làm việc, cơ sở vật chất và trang thiết bị: Khoản …

Chat Zalo: 0904340664