Untitled 2
Nhà chung cư

Thời hạn bảo hành nhà chung cư là 36 tháng hay 60 tháng?

Câu hỏi: Nhà chung cư được bảo hành trong 36 tháng là đúng hay sai?

Trả lời: Theo quy định của luật nhà ở 2014, thời hạn bảo hành nhà chung cư tối thiểu là 60 tháng.

Thời hạn bảo hành được tính từ khi hoàn thành việc xây dựng và nghiệm thu bàn giao đưa nhà ở vào sử dụng.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664