Untitled 2

Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC)

Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) được kí kết năm 1952 và được sửa đổi tại Paris ngày 24 tháng 07 năm 1971.

Công ước gồm 21 điều quy định các vấn đề cơ bản về quyền tác giả và việc bảo hộ quyền tác giả. Công ước này giúp cho các tác phẩm từ các nước thành viên của Công ước Berne có thể được bảo hộ ngay cả ở những nước yêu cầu thủ tục bảo hộ, miễn là các nước thành viên cho biết ký hiệu quyền tác giả, tên của chủ sở hữu quyền tác giả và năm xuất bản lần đầu tiên.

Công ước UCC góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là quyền tác giả.

Download Công ước toàn cầu về bản quyền (UCC) tại đây: Conguoctoancauvebanquyen1971

Xem thêm Bảo hộ tác phẩm và quyền tác giả đối với khách:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664