Untitled 2

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ được kí kết tại Bangkok (Thái Lan) ngày 15 tháng 12 năm 1995.

Hiệp định gồm 8 điều quy định những vấn đề cơ bản nhất về hợp tác sở hữu trí tuệ giữa các quốc gia thành viên, tạo cơ sở pháp lý cho việc hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ. Mỗi quốc gia thành viên có nghĩa vụ tuân thủ hiệp định khung về hợp tác sở hữu trí tuệ và thực hiện theo các gói cam kết được kí kết, góp phần đảm bảo tuân thủ pháp luật quốc tế và xây dựng mối quan hệ hợp tác, ổn định lâu dài.

Download Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ tại đây: Hiệp-định-khung-ASEAN-VN

Xem thêm Vấn đề sở hữu trí tuệ trong TPP:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

LUẬT SƯ NÓI GÌ VỀ VIỆC HÀ GIANG CẤM ĐƯA ONG NGOẠI VÀO ĐỊA BÀN

Lấy lý do sản phẩm mật ong bạc hà Mèo Vạc đã được cấp chứng …

Chat Zalo: 0904340664