Untitled 2

Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn

Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn được tổ chức sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2012.

Hiệp ước này là sự phát triển của Công ước Rome năm 1961 về bảo hộ quyền của người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm, tổ chức phát sóng mà Việt Nam đã là thành viên từ ngày 1/3/2007. Hiệp ước tạo ra cơ sở pháp lý rõ ràng hơn cho việc sử dụng trên phạm vi quốc tế các sản phẩm nghe nhìn, đặc biệt là trong môi trường kỹ thuật số, góp phần bảo vệ quyền của người biểu diễn, chống lại việc sử dụng trái phép các cuộc biểu diễn của họ trong các phương tiện truyền thông, nghe nhìn.

Download Hiệp ước Bắc Kinh về cuộc biểu diễn nghe nhìn tại đây: hiệp ước Bắc kinh

Xem thêm Tư vấn giải quyết tranh chấp bản quyền:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664