Untitled 2

Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT)

Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) được thông qua tại Geneva ngày 20 tháng 12 năm 1996.

Hiệp ước gồm 25 điều, quy định những nội dung chính về quyền tác giả và phạm vi bảo hộ quyền tác giả; các quyền của chủ sở hữu quyền tác giả như quyền cho thuê, quyền phân phối, quyền truyền đat tới công chúng cũng như các quy định về việc thực thi quyền.

Hiệp ước tạo cơ sở pháp lý để bảo hộ quyền tác giả, góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ.

Download Hiệp ước của WIPO về quyền tác giả (WCT) tại đây: Hiệp ước Quyền tác giả (WIPO)

Xem thêm Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ quốc tế:

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Luật sư Phạm Duy Khương làm diễn giả buổi hội thảo về bản quyền

Ngày 14/12/2016, Đại học ngoại thương Hà Nội cùng với Câu Lạc Bộ Doanh Nhân …

Chat Zalo: 0904340664