Cung cấp thiếu thông tin chứng khoán, phạt đến 150 triệu đồng.

0
23

Phạt tiền từ 100 – 150 triệu đồng đối với công ty chứng khoán cố ý cung cấp cho khách hàng, nhà đầu tư thông tin hoặc đưa ra những nhận định, tư vấn, khuyến cáo không chính xác, không đầy đủ, không có căn cứ, che giấu sự thật về giá của 01 hoặc nhiều loại chứng khoán khiến khách hàng, nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán và có quyết định không đúng trong đầu tư là nội dung quy định tại Thông tư số 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, tổ chức có hành vi lập, xác nhận hồ sơ đăng ký niêm yết chứng khoán, đăng ký giao dịch chứng khoán có thông tin cố ý làm sai sự thật, che giấu sự thật, sai lệch nghiêm trọng hoặc lập, xác nhận hồ sơ giả mạo để niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán trong trường hợp Sở Giao dịch chứng khoán đã chấp thuận niêm yết, đăng ký giao dịch chứng khoán cho tổ chức vi phạm sẽ bị đình chỉ hoạt động niêm yết chứng khoán hoặc đăng ký giao dịch chứng khoán trong thời hạn từ 01 – 03 tháng.

Đối với tổ chức đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng thực hiện chào bán chứng khoán khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xem xét và chưa cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng cho tổ chức đó, mức phạt tiền bằng 01 – 05 lần khoản thu trái pháp luật từ việc thực hiện hành vi vi phạm. Trường hợp đã áp dụng mức phạt tối đa bằng 05 lần khoản thu trái pháp luật nhưng vẫn thấp hơn mức phạt tiền tối đa 400 triệu đồng theo quy định tại điểm c Khoản 4 Điều 6 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP thì mức tiền phạt được áp dụng là 400 triệu đồng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/03/2014.

Nguồn: www.luatvietnam.vn