Untitled 2

Giấy tờ có giá có mệnh giá tối thiểu 100.000 đồng

Tại Thông tư số 34/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 quy định về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cho phép ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoạt động tại Việt Nam và ngân hàng hợp tác xã Việt Nam được phép phát hành giấy tờ có giá theo quy định của pháp luật…

Trong đó, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành giấy tờ có giá theo hình thức giấy tờ có giá ghi danh và giấy tờ có giá vô danh. Riêng đối với người mua giấy tờ có giá là tổ chức và cá nhân nước ngoài, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được phát hành giấy tờ có giá theo hình thức giấy tờ có giá ghi danh.

Giấy tờ có giá được phát hành có mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng và bao gồm các nội dung như: Tên tổ chức phát hành; tên gọi giấy tờ có giá; mệnh giá, thời hạn, ngày phát hành, ngày đến hạn thanh toán; lãi suất; phương thức trả lãi, thời điểm trả lãi, địa điểm thanh toán gốc và lãi của giấy tờ có giá; ký hiệu, số sê-ri phát hành; chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phát hành hoặc người được ủy quyền theo quy định của pháp luật…

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/02/2014.

Download tại đây: 34_2013_TT-NHNN_13222407

Nguồn: www.luatvietnam.vn

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Không cho phép dân cư sinh sống trong khu công nghiệp

Ngày 22/5/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 82/2018/NĐ-CP quy định về quản …

Chat Zalo: 0904340664