Untitled 2
SBLaw Đăng ký nhãn hiệu Blue Ocean tại Philipin và Indonesia.

Đăng ký nhãn hiệu Blue Ocean tại Philipin và Indonesia

SBLaw đại diện sở hữu trí tuệ cho Blue Ocean International Holding Limited đăng ký nhãn hiệu tại Philipin và Indonesia.

Nội dung đơn đăng ký tại 2 quốc gia này như sau:

 Tại Philipin

–       Số đơn: 4-2012-01309

–       Ngày nộp đơn: 24/10/2012

–       Chủ đơn: Blue Ocean International Holding Limited

–       Quốc gia: Philipin

–       Nhóm:06, 07, 08, 17, 19

Tại Indonesia.

–       Số đơn: D00201205193

–       Ngày nộp đơn: 09/11/2012

–       Chủ đơn: Blue Ocean International Holding Limited

–       Quốc gia: Indonesia

–       Tình trạng: Đang thẩm định

–       Nhóm 06, 07, 08, 17, 19

 Việc này một lần nữa khẳng định năng lực và kinh nghiệm của SBLaw trong việc bảo hộ thương hiệu Việt Nam tại các quốc gia Asean.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Tư vấn đăng ký nhãn hiệu ở Myanmar

Doanh nghiệp hỏi: Đề nghị SBLAW cung cấp dịch vụ đăng ký nhãn hiệu tại …

Chat Zalo: 0904340664