Untitled 2
đăng kí kiểu dáng công nghiệp

Đăng ký sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp

Khách hàng đang có nhu cầu đăng ký sở hữu trí tuệ đối với bảo hộ kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam và cần tư vấn về trình tự, thủ tục đăng ký.

Sau đây, SBLaw xin gửi đến Khách hàng đề xuất dịch vụ với nội dung như sau:

1.       Trình tự thủ tục đăng ký KDCN

Để có thể tiến hành đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp tại Việt Nam thì đối tượng đăng ký cần đáp ứng đủ ba tiêu chuẩn sau:

 a. Tiêu chuẩn bảo hộ:

 

Có tính mới

tính sáng tạo

Có khả năng áp dụng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp

P

P

P

b. Hiệu lực của văn bằng bảo hộ:

Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp có hiệu lực từ ngày cấp đến hết 05 (năm) năm kể từ ngày nộp đơn, có thể gia hạn hai lần liên tiếp, mỗi lần 05 (năm) năm.

c. Thời gian đăng ký:

Theo quy định của pháp luật, thời gian đăng ký một kiểu dáng công nghiệp kể từ khi nộp đơn đến khi được cấp văn bằng bảo hộ là 12-16 tháng. Đơn xin đăng ký bảo hộ độc quyền kiểu dáng công nghiệp sẽ trải qua các giai đoạn xét nghiệm như sau:

 

Thời gian

Nội dung xét nghiệm

Xét nghiệm hình thức 01-02 tháng kể từ ngày nộp đơn Xét nghiệm tính hợp lệ của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp và các tài liệu kèm theo. Nếu đáp ứng, sẽ ra thông báo chấp nhận đơn hợp lệ
Công bố đơn

 

02 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ Công bố thông tin về kiểu dáng công nghiệp trên Công báo Sở hữu công nghiệp
Xét nghiệm nội dung 09-12 tháng kể từ ngày công bố hoặc từ ngày có yêu cầu. Xét nghiệm khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn bảo hộ kiểu dáng công nghiệp.

Tuy nhiên, trên thực tế thời hạn này có thể nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ thuộc vào số lượng đơn nộp vào Cục tại thời điểm xét nghiệm.

d. Tài liệu cần thiết cho việc đăng ký: 

Để nộp đơn đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, Anh chỉ cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin/tài liệu sau đây:

–    Giấy uỷ quyền (soạn theo mẫu của SBLaw);

–    Tên và địa chỉ của:

+ Người nộp đơn

+ Tác giả kiểu dáng công nghiệp

–         Bộ ảnh chụp kiểu dáng công nghiệp cần đăng ký (có thể gửi bằng file mềm)

2.       Chi phí thực hiện công việc

Theo quy định, phí nộp đơn đăng ký kiểu dáng được tính dựa trên số phương án và số ảnh chụp/hình vẽ.

Vì vậy, hãy liên hệ với chúng tôi để biết mức phí cụ thể khi đăng ký.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp

  1.Trình tự thực hiện: – Tiếp nhận đơn: Đơn đăng ký có thể nộp …

Chat Zalo: 0904340664