Untitled 2

Đất để xây dựng nhà ở xã hội

Câu hỏi: Đất để xây dựng nhà ở xã hội được quy định như thế nào trong pháp luật, Luật sư có thể tư vấn cho tôi biết về vấn đê này không?
Luật sư trả lời: Luật nhà ở 2014 đã quy định về đất để xây dựng nhà ở xã hội rất cụ thể như sau:
– Khi phê duyệt quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn, quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu nghiên cứu đào tạo, Ủy ban nhân dân có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch có trách nhiệm xác định rõ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội.
– Diện tích đất và các thông tin về khu vực, địa điểm dành để phát triển nhà ở xã hội phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh.
– Đất để phát triển nhà ở xã hội bao gồm:
+) Đất được Nhà nước giao để xây dựng nhà ở cho thuê, cho thuê mua, bán;
+) Đất được Nhà nước cho thuê để xây dựng nhà ở cho thuê;
+) Diện tích đất ở trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định tại khoản 2 Điều 16 của Luật này;
+) Đất ở hợp pháp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân dùng để xây dựng nhà ở xã hội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664