Untitled 2

Loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội

Câu hỏi: Xin luật sư cho tôi biết quy định của pháp luật nhà ở về loại nhà và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội?
Luật sư trả lời: Đối vơi tùy từng loại hình nhà riêng mà có những tiêu chuẩn khác nhau. Luật nhà ở 2014 đã quy định cụ thể về loại nha và tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội như sau:
– Là nhà chung cư hoặc nhà ở riêng lẻ phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
– Trường hợp là nhà ở riêng lẻ thì phải được thiết kế, xây dựng theo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.
– Trường hợp là nhà chung cư thì căn hộ phải được thiết kế, xây dựng theo kiểu khép kín, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn diện tích nhà ở xã hội.

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

Bán nhà

Cán bộ, công chức có được tham gia vào hoạt động kinh doanh bất động sản không?

Câu hỏi: Tôi là cán bộ nhà nước và hiện tại tôi đang có một …

Chat Zalo: 0904340664