Untitled 2
Luật sư Nguyễn Thanh Hà

Đặt tên doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Việc đặt tên cho doanh nghiệp thực hiện theo quy định của luật Doanh nghiệp và nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 về đăng ký kinh doanh, không vi phạm những điều cấm trong đặt tên doanh nghiệp quy định tại điều 23 Luật Doanh Nghiệp.

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng tên riêng bằng tiếng nước ngoài đã đăng ký để cấu thành hoặc bằng tên riêng của doanh nghiệp theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 10 Nghị Định số 88/2006/NĐ-CP

Giới thiệu sblaw

Tin nổi bật

BCC

Cá nhân có được ký hợp đồng BCC với một tổ chức không?

Câu hỏi: Tôi đang có kế hoạch muốn ký kết hợp đồng hợp tác kinh …

Chat Zalo: 0904340664